Nefryt

Nefryt

Chiński mit początku łączy nefryt z bogiem burzy. Widząc błąkających się po świecie ludzi, atakowanych przez dzikie bestie, zamienił on tęczę w nefrytowe toporki i zesłał je człowiekowi. W innym micie znajdowane przez ludzi kawałki nefrytu to fragmenty kolumny, która niegdyś podpierała nieboskłon, a została zniszczona przez żądnego władzy i bogactw cesarza. Nefryt jest więc kamieniem z nieba, jest niemal jego częścią i dzięki temu nabiera wszystkich właściwości nieba. stał się symbolem trwałości, niezniszczalności, władzy królewskiej, stał się kamieniem dającym nieśmiertelność. Takie postrzeganie nefrytu w kulturze chińskiej jest bardzo wyraźne. Najstarszy chiński ideogram oznaczający króla był prawie identyczny z oznaczającym nefryt. Nefryt był kamieniem symbolizującym nie tylko potęgę władzy cesarskiej, ale i jej niebiańskie pochodzenie. Cesarz Chin wywodził się bowiem od mitycznego Shangdi – Cesarza Nieba, był synem Nieba i stał na straży harmonii pomiędzy niebem i ziemią. Yu-Huangdi – Nefrytowy Cesarz, to właśnie wielki Pan Nieba i jednocześnie najwyższe bóstwo. Przez nefrytowy krążek bi, będący symbolem niebios, cesarz porozumiewał się z Niebem, szukając tam wskazówek i porady. Podobną, nieocenioną wartość miał zielony kamień w Ameryce Środkowej. Świadczą o tym nazwy, jakimi go określano: Majowie mówili o nim tun „jaśniejąca zieleń”, „pierwszy, najlepszy”, Aztekowie określali go mianem chalchihuitl – „zielony kamień”, „wielka drogocenność”. Zielony kamień był cenniejszy niż złoto. Zgodnie z przekazami po pierwszym spotkaniu z Cortezem Montezuma miał ponoć powiedzieć „Dzięki niebiosom, że szukają tylko złota i srebra, a nie wiedzą nic o chalchihuitlu”. Wykorzystanie dobroczynnych właściwości nefrytu nie jest pomysłem współczesnych, bo już w czasach starożytnych rozgrzewano go, by ciepłym okładać nerki, a także leczono różne dolegliwości. Nefryt z greckiego znaczy nerka, a z hiszpańskiego – kamień lędźwi. Nefryt sprzyja samoregeneracji i uruchomieniu naturalnych mechanizmów obronnych organizmu. Naukowcy potwierdzają pozytywny wpływ tego kamienia na regulację ciśnienia. Podgrzewany emituje długie fale podczerwone. Masowanie z użyciem zielonego kamienia relaksuje, rozluźnia, ożywia.

Przepraszamy za niedogodności.

Wyszukaj ponownie to co szukasz